zaloguj

  

QrCode


Dwór Kolibki

Dwór w Kolibkach istniał prawdopodobnie już w XVI m., ale jego pierwotna lo…

Stadnina Kolibki

Budynek powstał około połowy XIX w., prawdopodobnie jako obora dla bydła. O…

Ruiny kościoła w Kolibkach

Jak wynika z nielicznie zachowanych źródeł historycznych, założenie sakraln…

Pomnik II Morskiego Pułku Strzelców

Monument upamiętnia bohaterskie dzialania bojowe we wrześniu 1939 r., jedno…

Dawna granica między Polską a wolnym Miastem Gdańsk

W 1919 r. pobliski majątek Kolibki kupił zasłużony dla Pomorza Witold Kukow…

Schron z czasow II wojny światowej

Schron dalmierza nie brał on czynnego udziału w walkach. Bardzo podobny do …

Podstawa baterii dział przeciwlotniczych

Bateria została umieszczona w bardzo dogodnym terenie, ponieważ z tego miej…

Stary cmentarz w Kolibkach

Powstał na przełomie XIX i XX w. Pierwsze pochówki miały na nim miejsce w 1…

Kapliczka świętego wojciecha Męczennika w Sopocie

Neogotycka kapliczka świętego Wojciecha jest usytuowana w centrum Sopotu, p…

Pomnik poświęcony założycielowi kąpieliska Sopot Jerzemu Hefnerowi

Obchody stulecia przyznania Sopotowi praw miejsckich zaowocowały pomysłem u…

Pomordowanym mieszkańcom Sopotu

Pomnik Martyrologii Polskich mieszkańców Sopotu powstał z inicjatywy kilkud…

Portal zdobiący budynek przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie

Myśliwy z upolowanym ptactwem i torbą oraz rybaczka z owocami morza, elemen…

Cmentarz Żydowski w Sopocie

Sopoccy Żydzi początkowo podlegali gminie wejherowskiej, tam też jeździli d…

Cmentarz Komunalny w Sopocie

Ten najstarszy cmentarz w Sopocie powstał w 1878 roku jako ewangelicki, zaj…

Kaplica Sopockiej rodziny Herbstów

Edward Herbst rozpoczął pracę w fabryce Karola Scheiblera w 1869. W ciągu k…