zaloguj

Słowiańskie grodzisko w Sopocie

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Wczesnośredniowieczne, wyżynne grodzisko sopockie znajduje się na granicy Górnego i Dolnego Sopotu w północnej części miasta. Wzgórze grodowe, usytuowane niezwykle obronnie ograniczają od północy i południa dwie dolinki. Są one głęboko wcięte w poziom tarasowy i mają strome, trudne do przebycia stoki. dnem dolinek do dzisiaj płyną wartkie potoki. Od wschodu wzgórze opada stromo ku podmokłemu obszarowi platformy abrazyjnej. Obszar ten zajęty dawniej przez morze, a następnie przez bagna bronił dostępu do grodu. Sopockie grodzisko, kształtu prawie kwadratowego, o wymiarach około 50 na 45 metrów posiada dobrze zachowana konstrukcje wałów ziemnych. Najwyższy, najlepiej zachowany wał oraz głęboka fosa od strony zachodniej wskazują na szczególnie silne umocnienie od strony pozbawionej naturalnej obronności. Wały ziemne zachowały się także od północy i południa są jednak znacznie mniejsze. Brama wjazdowa znajdowała się także od południa. Prawie kwadratowe wnętrze grodziska jest płaskie i piaszczyste. Strome stoki wzgórza i wały porasta las bukowy. W latach 1961-1963 na grodzisku w Sopocie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przeprowadziło prace wykopaliskowe. Odsłonięto dwie półziemianki wylepione gliną i dwa paleniska. Środek grodu zajmował pusty plac zwany majdanem. Wykopaliska dostarczyły bogatego materiału zabytkowego. Odkryto liczne ułamki ceramiki ręcznie lepionej, z których odtworzono całe naczynia. Ornamentyka i kształty naczyń wskazują na wyrób słowiański. Znaleziono kościane igły i szydła, szklane i bursztynowe paciorki, fragmenty grzebienia rogowego i wędzidła do uprzęży końskiej. Szczególnie obfity jest materiał bursztynowy, surowiec i półsurowiec oraz wyroby bursztynowe. Badania archeologiczne udowodniły niezbicie, że sopocki gród, trzykrotnie wznoszony i palony, powstał w VII wieku i był użytkowany do połowy X wieku. Sopockie grodzisko jest obiektem kultury prapolskiej okresu przedpiastowskiego. Był to gród plemienny pełniący role strażnicy nadmorskiej. Role te około połowy X wieku przejął korzystniej usytuowany, silniejszy, rozwijający się Gdańsk, będący wyrazem zmian politycznych na polskim pomorzu w czasie kształtowania się państwa. Obecnie na terenie grodziska odbywają się pokazy walk rycerskich, strzelania z łuku, prezentacje rzemiosł, a także prowadzone są lekcje żywej historii dla młodzieży szkolnej.