zaloguj

Pomnik wojenny żołnierzy Pruskich i Armii Radzieckiej

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej znajduje się na Wzgórzu Olimpijskim, zwanym dawniej wzgorzem Prątki. Powstał w 1909 roku jako Pomnik Wojenny, miał symbolizować zwycięstwo Prusaków nad Francuzami. Na cokole z granitowych ciosów ustawiono 8 tonowy głaz narzutowy, do którego przytwierdzono orła. Po 1918 roku dodano tablice z nazwiskami sopocian poległych w czasie I wojny światowej. Dziś znajdują się one w kosciele Gwiazdy Morza przy ulicy Tadeusza Kościuszki 19, gdyż w roku 1945 usunieto je wraz z orłem, do głazu zaś przytwierdzono czerwoną gwiazdę. pod nia widnieje napis w języku polskim i nrosyjskim: Bohaterom o wyzwolenie Sopotu. Na przedniej ściance cokołu umieszczono bazaltowe tablice z nazwiskami 63 żołnierzy radzieckich, pochowanych na cmentarzu przed pomnikiem, gdzie spoczywa w sumie 646 poległych. Byli to głównie zmarli w sopockich szpitalachwojennych, dokąd zwoxono rannych przede wszystkim z Gdańska, gdyx w samym Sopocie Armia Czerwona nie poniosła duxych strat. Przed cmentarzem, jak rownieź przy drodze wiodącej na wzgórze, postawiono betonowe płyty z informacja o nekropolli w języku polskim i rosyjskim.